ไขปริศนาผีน้อย ปมร้อนกระทบคนไทยไปเกาหลีใต้

ไขปริศนาผีน้อย ปมร้อนกระทบคนไทยไปเกาหลีใต้

หลายปีที่ผ่านมา เรื่องราวเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “ผีตัวเล็ก” ซึ่งเป็นคำเรียกขานของคนไทยที่ทำงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ กลายเป็นหัวข้อที่สังคมไทยรู้และได้ยินอยู่เป็นประจำ เรามักจะได้ยินข่าวว่าคนไทยหนีทัวร์ในเกาหลีใต้ ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้ (ตม.) ซึ่งกำลังแพร่กระจายไปยังแฮชแท็ก #บ้านเที่ยวเกาหลี ล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่แตกต่างกันในเรื่องเดียวกัน จะนำคุณไปสำรวจต้นตอ หาคำตอบ และตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในหลากหลายมิติ

ต้นตอของปัญหาผีน้อย
สาเหตุของปรากฏการณ์ “ผีตัวเล็ก” มาจากหลายปัจจัย ปัจจัยแรกคือช่องว่างค่าจ้างมากกว่าห้าเท่าของค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับแรงงานไร้ฝีมือในเกาหลีใต้ ไม่ว่าจะเป็นชาวเกาหลีใต้หรือชาวต่างชาติ การเป็นแรงงานผิดกฎหมายหรือทำงานถูกกฎหมายก็เหมือนกัน ซึ่งก็คือประมาณ 2 ล้านวอนหรือขั้นต่ำ 54,000 ถึง 57,000 บาทต่อเดือน แต่แรงงานผิดกฎหมายไม่สามารถสมัครระบบประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการของเกาหลีใต้ได้ เงินเดือนที่สูงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คนกลายเป็นผีตัวน้อย ซึ่งไม่ใช่แค่ไทยเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายชาติอีกด้วย ซึ่งในแง่หนึ่งสะท้อนถึงการปรับตัวตามเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ทำให้ผู้คนดิ้นรนหางานทำในต่างประเทศมากขึ้น

ปัจจัยที่สองคือประเทศไทยมีช่องทางการเดินทางเข้าเกาหลีใต้ที่สะดวก ภายใต้ข้อตกลงยกเว้นวีซ่าหรือการยกเว้นวีซ่ากับเกาหลีใต้ โดยให้แต่ละกลุ่มอยู่ในฐานะนักท่องเที่ยวได้ 90 วัน ซึ่งจะทำให้คนไทยเข้าเกาหลีใต้ได้ง่ายขึ้น แม้ว่าตอนนี้การเข้าประเทศเกาหลีใต้จะยากขึ้น เนื่องจากคุณต้องยื่นขอ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ซึ่งคล้ายกับวีซ่า ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้คุณสามารถขึ้นเครื่องบินไปเกาหลีใต้ได้ จากจำนวนคนไทยในเกาหลีใต้ทั้งหมดมีประมาณ 200,000 คน แต่เหล่านี้อาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่เป็นผีตัวเล็ก ประมาณ 150,000 คน หรือประมาณ 75% ของคนไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ใช้ชีวิตอย่างผิดกฎหมาย ดึงคนไทยเป็นศูนย์กลางความสนใจ

หากเราดูจำนวนแรงงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ ทุกประเทศรวมกัน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนแรงงานผิดกฎหมายมากที่สุดทั้งในด้านจำนวนและสัดส่วน กล่าวอีกนัยหนึ่งหากพบแรงงานเกาหลีใต้ผิดกฎหมาย 100 คน จะเป็นคนไทย 35 คน หรือ 1 ใน 3 ด้วยเหตุนี้ไทยจึงตกเป็นเป้าหมายการย้ายถิ่นฐาน และจำนวนแรงงานผิดกฎหมายของไทยอยู่ที่ 150,000 คน โดยประมาณ 95% เข้ามาโดยผ่านการท่องเที่ยว ที่อาศัยอยู่โดยไม่มีวีซ่า ส่วนที่เหลืออีก 5% เป็นแรงงานที่เข้าประเทศอย่างถูกกฎหมาย จากนั้นพวกเขาก็ยังคงอยู่อย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ต่อไป แรงงานต่างด้าวที่ไปอาศัยและทำงานในเกาหลีใต้ (รวมวีซ่าทุกประเภท) กลุ่มใหญ่ที่สุดคือ เกาหลี จีน รองลงมาคือ เวียดนาม ไทย อุซเบกิสถาน ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

ปัจจัยที่สามคือมีเพจ Facebook พร้อมโฆษณาที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้น หรือสมมุติว่ามีโอกาสหางานทำในเกาหลีใต้ ซึ่งอาจจะใช่หรือไม่ก็ได้หมายความว่าเขาจะคิดว่าคุณเป็นผีตัวน้อย กล่าวอีกนัยหนึ่งมี “นายหน้า” ที่พาคนไปหางานทำในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยก็พยายามปราบปรามนายหน้าเหล่านี้เช่นกัน แต่มันยังไม่ถูกลบออกทั้งหมด ถ้าคุณสามารถจัดการกับนายหน้าได้ บางทีเขาอาจจะกำจัดผีเล็กๆ น้อยๆ ออกไปได้

ขณะเดียวกันก็มีผีบางตัวไปอยู่ที่เกาหลีใต้เป็นเวลา 90 วันทำการแล้วกลับมา แล้วกลับมาเกาหลีใต้เพื่อหางานต่อไปซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้อยู่เกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายได้ เนื่องจากมีความรู้ในด้านต่างๆ จึงพบว่า ผีน้อยในเกาหลีใต้ ค่อนข้างซับซ้อนและมีต้นกำเนิดที่แตกต่างกันมากมาย

๐เกาหลีใต้เมินเฉยหรือเปล่า?

เกาหลีใต้ก็มีปัจจัยบวกเช่นกัน ปรากฏการณ์ผีเล็กๆก็เช่นกัน

ปัจจัยแรกคือเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรลดลงอย่างรวดเร็ว อัตราการเกิดต่ำเพียง 0.7% ทำให้เป็นสังคมสูงวัยได้เร็วกว่าประเทศไทยซึ่งมีอัตราการเกิดประมาณ 1% แต่ยังคงเป็นสังคมสูงวัย เกาหลีใต้จึงต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างมาก มีการเปิดรับและพยายามที่จะให้โควต้าแก่แต่ละประเทศ แต่โดยรวมแล้วยังไม่เพียงพอ เนื่องจากชาวเกาหลีใต้ไม่ได้ทำงาน 3 มิติหรืองานที่สกปรก อันตราย และยากลำบาก แรงงานต่างชาติจึงมีโอกาสและโอกาสมากมายในประเทศนี้

ปัจจัยที่สองคือการบริหารจัดการของทางการเกาหลีใต้ และความต้องการของภาคเอกชนเกาหลีใต้นั่นเอง เนื่องจากคนงานมาทำงานภายใต้โควต้าของรัฐ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับแรงงานที่ส่งไปยังบริษัทขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือภาคเกษตรกรรมที่ต้องการบุคลากรอาจได้รับโควต้าจากภาครัฐไม่เพียงพอ นอกจากนี้ภาคเอกชนบางแห่งอาจจงใจจ้างผีตัวเล็กมาทำงานเพราะต้นทุนถูกกว่า ในความเป็นจริงพวกเขาจะไม่รับผิดชอบในการจ่ายเงินสมทบให้กับระบบประกันสังคมใดๆ นี่คือเหตุผลที่เรายอมรับการจ้างแรงงานผิดกฎหมาย

ขณะเดียวกันก็มีเบาะแสสำคัญในการกำหนดโควตาแรงงานที่เกาหลีใต้มอบหมายให้แต่ละประเทศ หลายๆอย่างมารวมกัน องค์ประกอบหลักสองประการคือการประเมินของนายจ้างว่าคนงานทำงานได้ดีหรือไม่ และอีกอย่างคือผีจำนวนน้อยในประเทศนี้ ในเกาหลีใต้หากมีประเทศที่มีแรงงานผิดกฎหมายจำนวนมากรัฐบาลจะไม่เพิ่มโควตาแรงงาน

เพราะเกาหลีใต้เป็นสังคมที่ต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติ หากใครสงสัยว่าข้าราชการบางครั้งมีหูเป็นตาหรือเปล่า? ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น หากรัฐบาลมีนโยบายพิธีการศุลกากรก็จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด แน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา นอกจากนี้ เกาหลีใต้ยังประกาศอภัยโทษแรงงานต่างด้าวเป็นระยะๆ ช่วยให้ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างผิดกฎหมายสามารถประณามตนเองได้ แล้วส่งคืนโดยระบุว่าไม่อยู่ในบัญชีดำและไม่มีค่าปรับ สิ่งนี้ทำให้ผีตัวน้อยรู้สึกเหมือนจะอยู่ต่อไปได้ และคุณยังสามารถรอพระคุณครั้งต่อไปได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หากมีใครชวนคุณไปทำงานบางประเภทในเกาหลีใต้ เช่น งานนวด คุณจะรู้